Docieplanie budynków – prace przygotowawcze Warszawa i okolice

Zanim rozpocznie się prace dociepleniowe, należy zebrać odpowiednie materiały, sprzęt oraz narzędzia, które zgodne są z wymaganiami projektu technicznego. Równie ważne jest przygotowanie podłoża pod docieplenie – brak odpowiednich prac przygotowawczych może skutkować w obniżonej wytrzymałości docieplenia i jego szybkim zniszczeniu.

 

 

Pierwszym etapem jest przygotowanie powierzchni ścian, ponieważ prace dociepleniowe można prowadzić tylko na odpowiedniej powierzchni. Ściany muszą być dokładnie sprawdzone pod kątem swojego stanu technicznego. Prace prowadzić można tylko na właściwie nośnych, równych, suchych ścianach, które oczyszczone są z brudu, pyłu, tłustych zabrudzeń, a także nie są poddane agresji chemicznej i biologicznej. Warstwy wyróżniające się słabą przyczepnością należy usunąć, a nierówności wyrównać zaprawą. Podłoża chłonne należy zagruntować.

 

Przed rozpoczęciem prac wykonuje się próbę przyczepności, która polega na przyklejaniu próbek płyt styropianowych na różnych podłożach. Nośność podłoża jest odpowiednia wtedy, gdy rozerwanie próbki następuje w warstwie styropianu. Konieczne jest również sprawdzenie równości powierzchni ściany i jej odchylenia od pionu. W przypadku, gdy ściana będzie nierówna, wówczas ocieplenie ma obniżoną wytrzymałość i może odpaść.

 

W naszej firmie kładziemy nacisk na kompleksowe prace przygotowawcze przed przystąpieniem do docieplenia budynku. To powoduje, że wykonane przez nas docieplenia charakteryzują się wysoką trwałością i estetyką. Wybierając nasze usługi, możesz być pewien, że efekt będzie optymalny.

 

 

Profesjonalne docieplanie budynków – Warszawa i okolice – zapraszamy serdecznie do wybrania naszych usług. Jeżeli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, wtedy jesteśmy całkowicie do dyspozycji!

do góry